Xem “Việt Nam đi nước cờ đột phá – Chính thức kiện TQ ra tòa Quốc Tế về Giàn Khoan đc Cả thế giới ủng hộ” trên YouTube

Kính mời quý bạn xem video:

Kiện Tàu là chuyện nên làm
Toàn dân bảo vệ Việt Nam chống Tàu
Hãy cùng sát cánh bên nhau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, May 14, 2019 2000 EST

Advertisements