Lật Chiến Thư chỉ thị cho Nguyễn Thị Kim Ngân về cam kết “Vành đai và Con đường” – Dân Làm Báo

Source: Lật Chiến Thư chỉ thị cho Nguyễn Thị Kim Ngân về cam kết “Vành đai và Con đường” – Dân Làm Báo

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân

Hãy vì quyền lợi của nhân dân

Con đường vành đai làm mất nước

Đặc khu cao tốc trái ý dân!

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Saturday, July 13, 2019 1200 ET

 

Manila càng chập chờn, Bắc Kinh càng lấn lướt

<a href=”

http://m.vi.rfi.fr/chau-a/20190711-bie%CC%89n-dong-manila-ca%CC%80ng-cha%CC%A3p-cho%CC%80n-ba%CC%81c-kinh-ca%CC%80ng-la%CC%81n-luo%CC%81t”>Biển Đông: Manila càng chập chờn, Bắc Kinh càng lấn lướt</a>
Duterte hung hãn với dân

hèn với giặc!

Chẳng khác gì việt cọng.

Muốn Mỹ giúp giữ cam kết thì phải thương lượng chứ không phải là thách thức.

Chống giặc cần cứng rắn và quyết liệt.

Do dự lưỡng lự chỉ là giúp giặc mau thành công.

Đồng bào ơi hãy cùng quyết chiến

Với giặc Tàu chỉ chiến mà thôi

Đứng lên bảo vệ đất trời

Trẻ già trai gái đáp lời núi sông!

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Thursday, July 11, 2019 1136 ET

Đường cao tốc – hốc hác Việt Nam! – Dân Làm Báo

Source: Đường cao tốc – hốc hác Việt Nam! – Dân Làm Báo

Thị Kim Ngân yêu đường cao tốc
Đưa Việt Nam nhập gấp vào Tàu
Than ôi nước Việt còn đâu
Dọc con đường ấy đâu đâu cũng Tàu!
Xuống đường kháng cự cho mau
Không thì sẽ bị thành Tàu nay mai
Người ơi đừng sợ chông gai
Đứng lên giữ nước thoát tay giặc Tàu!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, July 11, 2019 0724 ET

Chủ tịch quốc hội Việt Nam thăm chính thức Tàu cọng, quyết định chuyện gì?

Chủ tịch quốc hội Việt Nam thăm chính thức TQ: chuyến đi quyết định?

Bà Ngân tiếng đại diện dân
Thực chất vì đảng đang cần chống lưng
Mong bà vì nước mà dừng
Vì dân tộc Việt mà ngưng lụy Tàu.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, July 10, 2019 2247 ET

Con đường nào cho người Việt trong nước?

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam nào khi đại bác trên Biển Đông khai hoả by Thành Đỗ (Danlambao) . 08/07/2019.
bàn tay lạ-danlambao
Móng vuốt giặc Tàu.

Đứng lên ơi hỡi đồng bào
Đừng nghe lời đảng đi vào diệt vong
Đứng lên cỡi trói tháo tròng
Diệt trừ cọng sản canh phòng biên cương
Ai người yêu mến quê hương
Bảo an bờ cõi là thương giống nòi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, July 09, 2019 2230 EST