Việt Nam phản đối Tàu cọng cấm đánh cá ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc by BBC 4 tháng 5 2019.

Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố nước này bác bỏ lệnh cấm được cho là quyết định đơn phương của Tàu cọng.

Việt Nam nói bác bỏ lệnh cấm
Bằng văn bản hay ấm ớ thôi?
Nói không làm, biển mất rồi
Tàu ta “nằm ụ” nhìn nồi cơm không!

Đồng bào ơi đồng lòng dứng dậy
Lật hán nô thúc đẩy kiện Tàu
Phải cần hành động thật mau
Ra Tòa Quốc Tế kiện Tàu xâm lăng!


Không đồng ý thì làm gì?
Cần tàu hải quân hộ tống tàu cá Việt Nam để bảo vệ ngư dân chống Tàu cọng đâm chìm tàu ngư dân Việt.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, May 04, 2019 2150 EST
1- Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông