Giải thể đảng CSVN để cứu đất nước thoát khỏi đại nạn diệt vong!

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc bài viết:
Giải thể đảng CSVN để cứu đất nước thoát khỏi đại nạn diệt vong! đăng trên trang Hồn Việt UK Online ngày 31 tháng 8 năm 2014.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, August 31, 2014 1155 EST