Nghe Tàu Là Mất Nước

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc ” khuyên ” Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng song phương by , Trọng Nghĩa, RFI, Đăng ngày 29-03-2016 Sửa đổi ngày 29-03-2016 14:56
Bản đồ mọi khu vực đảng CSVN đồng ý cho Tàu cộng hiện diện trên khắp lãnh thổ Việt Nam
Bản đồ mọi khu vực đảng CSVN đồng ý cho Tàu cộng hiện diện trên khắp lãnh thổ Việt Nam

Bọn Tàu đang cướp nước ta
Cớ chi hợp tác với ta quốc phòng?
Toàn dân xin nhớ nằm lòng
Chuyện xưa Trọng Thủy tay trong nội tình
Quốc gia đại sự việc binh
Với ai hợp tác với Tàu thì không
Bởi vì liền núi liền sông
Giặc không ngài ải mà trong nhà mình
Một khi xãy sự chiến chinh
Ta chưa động tịnh địch tình đã hay
Hỡi loài nhà sản chúng bay
Có khôn thì hãy đuổi ngay Tàu về
Bắc Nam Dân Việt nguyện thề
Chống Tàu giữ nước quyết thề hy sinh.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, March 31, 2016 1922 EST
1- Trung Quốc kêu gọi siết chặt quan hệ quốc phòng với Việt Nam