Tưởng Nhớ Hai Bà Trưng Năm Thứ 1974

Hai Bà Trưng Xung Trận
Đốt hương tưởng niệm Hai Bà
Căm hờn trước cảnh nước nhà điêu linh
Phất cờ khởi nghĩa chiêu binh
Dẹp quân Tô Định an bình muôn dân
Gặp lúc thất thế liều thân
Mượn giòng sông Hát tẩy trần quy tiên
Giờ đây đất nước đảo điên
Hai Bà thương xót linh thiêng hộ trì
Toàn dân đứng dậy cùng đi
Diệt bè bán nước cứu nguy sơn hà
Đừng cho mật nghị Thành Đô
Cướp non sông Việt dâng cho giặc Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, March 26, 2015 1930 EST

1- Đại Lễ Hai Bà Trưng tại Nam California

Phong trào ‘Hoa Hướng Dương’ đã làm thay đổi chính trường Đài Loan

Quý bạn có biết: Phong trào ‘Hoa Hướng Dương’ đã làm thay đổi chính trường Đài Loan? Bài của Thanh Phương đăng trên trang Ba Cây Trúc.
Chỉ vì không muốn làm ăn bất lợi với Trung cọng mà sinh viên học sinh Đài Loan chiếm cứ quốc hội bắt chính quyền lùi bước. Trong khi đó Trung cọng đã và đang làm bao nhiêu điều tác tệ cho Việt Nam và nhất là sắp biến Việt Nam thành quận huyện của Tàu mà sao sinh viên học sinh và người dân Việt Nam chỉ nhẹ nhàng yêu sách “Chúng Tôi Muốn Biết” về hiệp ước Thành Đô thôi chứ không mạnh dạn chiếm cứ quốc hội bắt những tên đảng cử để dân bầu lên làm đại biểu của dân tại quốc hội, không được làm theo ý đảng mà phải công khai bí mật Thành Đô cho toàn dân được rõ.
Tự Do, Dân Chủ và Độc Lập không ai cho mà xin được. Muốn có phải tranh đấu và nếu cần phải hy sinh! Không lẽ Tổ tiên chúng ta đã bao đời chống Tàu xâm lấn để hôm nay con cháu lại hèn nhát trở lại làm nô lệ cho bọn Hán như trước? Không thể được. Không thể hèn như vậy được.

Đồng bào ơi! Đứng lên giữ nước
Đòi công khai hiệp ước Thành Đô
Nguyện thề gìn giữ cơ đồ
Đập tan bè lũ Hán nô của Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, March 21, 2015 0100 EST

Âm mưu mới nhất của TC trên Biển Đông

Xin chia xẽ cùng quý bạn yêu Việt Nam: Âm mưu mới nhất của TC trên Biển Đông

Đồng bào ơi! Đứng vùng lên
Phá xiềng cọng sản xây nền tự do
Muôn dân Nam Bắc ấm no
Năm tư dân tộc chung lo sơn hà
Ngoài giữ Nước, trong giữ nhà
Quyết tâm chống giặc dân ta một lòng.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 15, 2015 1353 EST

Cứu Nước Ai Ơi!

Canh khuya tỉnh mịch nhớ thương
Đồng bào đói khổ quê hương đọa đày!
Thiên đường đâu phải thế này?
Lại còn nhất quyết phải xây cho thành!
Dẫu là hy vọng mong manh
Ngọn đèn le lói chỉ mành treo chuông
Người xưa là đuốc soi đường
Đồng lòng đứng dậy diệt phường Hán nô
Nhắm mắt ngậm miệng thờ ơ
Là đưa dân tộc đến bờ diệt vong
Toàn dân Nam Bắc một lòng
Nguyện thề giữ nước quyết không đầu hàng
Mọi người là cát bên đàng
Với lòng yêu nước dễ dàng kết thân
Đứng lên! Ơi hỡi muôn dân
Non sông Đại Việt đang cần cứu nguy.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, March 02, 2015 1848 EST

Đứng Dậy Người Ơi!

Tha hương luôn nặng nỗi sầu
Buồn lo đất nước nạn Tàu xâm lăng
Mai này biết có còn chăng?
Cây đa bến cũ ánh trăng Việt mình?
Nghĩ đi nghĩ lại hồn kinh!
Muôn dân đứng dậy nước mình mới an
Lũy tre rũ bóng đường làng
Đón chờ ngày hội dẹp tan giặc thù
Việt Nam còn mãi nghìn thu
Quê hương nắng ấm mây mù tiêu tan.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, March 02, 2015 1828 EST