Đất nước đang đứng bên bờ vực thẳm

Kính mời quý bạn đọc xem bài:
Đất nước đang đứng bên bờ vực thẳm của Vi Đức Hồi (Danlambao)

Đông Tây Nam Bắc bốn bề
Toàn là bóng địch chực chờ nuốt ta
Biển đông nay đã khác xa
Đường bay tàu chiến radar hướng vào
Tây Nam ầm ĩ lao xao
Những người miệt dưới thuở nào thân quen
Nhưng nay Tàu xúi đứng lên
Tiếp tay chống Việt gây nên hận thù
Ải Bắc đồi núi thâm u
Quân Tàu rình rập ngàn thu chờ thời
Bên trong có lũ con trời
Công nhân giả hiệu nơi nơi sẵn sàng
Mười phần đất nước nguy nan
Nếu không đứng dậy Việt Nam chẳng còn
Đứng lên giúp nước trường tồn
Dẹp tan cọng sản mới mong chống Tàu
Người người đoàn kết bên nhau
Nam Bắc quét sạch quân Tàu xâm lăng
Toàn dân cả nước nghe chăng?
Nguy cơ mất nước gia tăng từng ngày
Chần chờ sẽ hết cơ may
Rơi vào Bắc thuộc không ngày thoát ly!
ĐỨNG LÊN phất bóng Hoàng Kỳ
Gái trai già trẻ quyết vì Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, July 31, 2015 2333 EST