Xuân Giáp Ngọ 2014

Xuân bao lần đi rồi trở lại
Nơi quê nhà tàn hại vẫn còn
Bao năm chờ đợi mõi mòn
Mùa Xuân Dân Tộc linh hồn Việt Nam

Hỡi người dân lầm than khốn khổ
Hãy đứng lên đạp đổ bạo quyền
Ngày nào còn đảng chính chuyên
Thì Xuân no ấm hảo huyền mà thôi

Toàn Dân ơi! Phải đòi Dân chủ
Nắm lấy quyền làm chủ núi sông
Trẻ già trai gái một lòng
Mới mong giữ được non sông vững bền

Ngày hôm nay trước thềm năm mới
Luồng gió Xuân thơ thới hân hoan
Cầu mong Dân Việt kết đoàn
Đứng lên giãi thể tập đoàn cọng nô

Chỉ khi nào giặc Hồ sụp đổ
Dân ta mới hết khổ lầm than
Giang sơn mới hết nguy nan
Biển Đông mới hết lũ gian “khựa Tàu”

Đồng bào ơi! Cùng nhau viết sử
Vì Tổ Quốc sinh tử nề chi!
Hy sinh giữ nước sá gì
Chỉ mong nước Việt ngàn thu trường tồn.

Đồng bào ơi! Nước còn hay mất
Là do Dân giữ Đất hay không
Chính quyền Dân chúng một lòng
Không lo “Tàu khựa” Biển Đông làm càn

Ngày đầu năm tâm can bày tỏ
Cùng đồng bào để rõ chút tình
Hướng về đất nước Việt mình
Quê Cha Đất Tổ quang vinh muôn đời.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, 30 January 2014, 2310 EST

Bốn mươi năm Hoàng Sa

Bốn mươi năm kể từ bảy bốn
Các anh đi vào chốn hư vô
Hết lòng bảo vệ Hoàng Sa
Xả thân vì nước xông pha chống Tàu

Khắp năm châu cùng nhau tưởng niệm
Những anh hùng đã hiến hình hài
Dâng cho đất nước đời trai
Liều thân để nước lâu dài muôn năm

Nơi Hà Nội ngàn năm văn hiến
Lũ tay sai sợ tiếng quan thầy
Cấm ngăn tụ họp tỏ bày
Tiếc thương Bảy Bốn người này năm xưa!

Đã chiến đấu không thua quân địch
Vì núi sông dẫu chết không sờn
Chống Tàu gìn giữ giang sơn
Không như cọng phỉ cúi lòn Bắc Kinh

Rõ ràng chúng làm thinh vì đã
Chạy theo Tàu hưởng bã vinh hoa
Bắt dân quên chuyện đã qua
Chúng theo giặc Hán bán nhà Việt Nam

Hỡi toàn dân cả nam lẫn nữ
Trẻ và già quyết giữ nước nhà
Đứng lên liều chết xông pha
Chống Tàu quyết liệt may ra sống còn

Cha ông ta một còn một mất
Đem máu xương giữ đất truyền đời
Tổ tiên xưa đã một thời
Đánh cho tan tác con trời xâm lăng

Ngày hôm nay toàn dân tưởng nhớ
Những anh hùng mình bỏ Biển Đông
Đứng lên già trẻ một lòng
Xứng danh con cháu Lạc Hồng muôn năm.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, 19 January 2014, 1200 EST