Anh Về (1)

Anh Về

Miền Nam hòm gỗ cài hoa (2)
Giữa lòng bằng hữu chan hòa tiếc thương! (3)
Ngày nay túi xách tầm thường (4)
Di cốt thiếu tá Nguyễn Anh Tú
Trong khoang hành lý thãm thương nghĩa tình
Vì ai anh phải hy sinh?
Núi sông hay đảng quên mình hỡi anh?
Anh về cát bụi đã đành
Nhưng sao tẽ lạnh lại dành cho anh?
Nước người trân trọng vinh danh
Con người, con vật bỏ mình vì dân! (5, 6)
Omaha police officer Kerrie Orozco
Oklahoma City police dog Kye
Hỡi thanh niên Việt mến thân
Đứng lên diệt lũ hại dân thờ Tàu
Trẻ già trai gái bên nhau
Liều thân giữ nước tuyến đầu xông pha
Quyết lòng chống giặc giữ nhà
Muôn năm nước Việt Nam ta vững bền.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, May 26, 2015 2355 EST

1- Anh Về
2- Kỷ Vật Cho Em – Thái Thanh
3- Cho người vào Cuộc Chiến – Mai Thiên Vân
4- Di cốt thiếu tá Nguyễn Anh Tú trong cái túi xách tay
5- Slain Omaha officer who was new mom honored at her funeral
6- Heartbreaking Pictures From The Funeral Of A Police Dog Who Died Saving His Partner

Cầu Cần Hơn Tượng


Đu Dây Đi Học
Chiếc cầu miền núi cheo leo
Đó là mơ ước dân nghèo chờ trông
Học trò đi học lội sông (1)
Đu dây lơ lững cầu mong tới bờ (2)
Đảng và nhà nước làm ngơ
Đem tiền xây dựng tượng hồ chí minh (3)
Tên Tàu gốc Hẹ rành rành (4)
U mê Trọng lú vinh danh ngất trời
Đồng bào đứng dậy ai ơi
Liều thân giữ nước khắp nơi biểu tình
Toàn dân kéo đến Ba Đình
Đem hồ liệng cống đập bình tham ô
Đồng lòng quét sạch hán nô
Giữ yên bờ cõi cơ đồ Hùng Vương.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, May 21, 2015 2340 EST

(1) Học Sinh Lội Suối Đến Trường
(1b) Cảnh khó tin: Trẻ em ngày ngày lội sông đi học
(2) Hàng chục học sinh đu dây cáp vượt sông dữ
(3) Tượng đài kỷ lục gia Hồ Chí Minh – Hoàng Thanh Trúc (Danlambao)
(4) Hồ Chí Minh: Người Việt hay Người Tàu?
(4b) Hồ Chí Minh — Sinh bình Khảo
(4c) Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 26)