Máy Bay Rơi?

Kính mời quý bạn xem bài: Thấy gì qua hai vụ máy bay rơi? by RFA ,
Mãnh Vỡ CASA 212Mãnh Vỡ CASA 212

Tháng Tư rồi miền Trung cá chết!
Vừa mới đây lại rớt máy bay!
Ai gây ra sự kiện này?
Phải chăng Tàu cọng nhúng tay hại mình?
Đảng quang vinh làm thinh im lặng
Câm điếc đui lú Trọng tham quan
Đang khi thãm kịch kinh hoàng
Không lời phản đối tập đoàn formosa!
Bay huấn luyện thành ra bi kịch
Bởi vì đâu tiêm kích bị rơi?
Bàn tay gian ác con trời?
Diệt luôn cứu hộ chín người thành ma
Đồng bào ơi! Đứng ra cứu nước
Nếu không chịu đất nước thành tàu
Trẻ già trai gái bên nhau
Đứng lên lật bọn thân tàu hán gian
Tổ tiên ta gian nan dựng nước
Không thể nào để nước tiêu tan
Năm tư dân tộc kết đoàn
Giữ cho Đất Việt vẹn toàn muôn năm.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, June 22, 2016 2233 EST
1- Có yếu tố Tàu cộng trong sự kiện rớt máy bay?