ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH

Kính mời quý bạn xem bài: CÔ GIÁO TRẦN THỊ LAM (HÀ TĨNH) BỊ CÔNG AN BẮT, CÓ THỂ BỊ KỶ LUẬT ĐUỔI DẠY
by TRẦN THI LAM (Hà Tĩnh)
Dat Nuoc Minh
ĐẤT NƯỚC MÌNH…

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, April 30, 2016 0330 EST
1- Nghe – Cá chết ở miền Trung & Thơ từ những cây viết không chuyên
2- Cá chết ở miền Trung & Thơ từ những cây viết không chuyên

Tưởng niệm Vua Hùng năm 2016


Đền Hùng
Đền Vua Hùng

Hôm nay giỗ Tổ Hùng Vương
Nhớ Người dựng nước mở đường Văn Lang 1
Tính năm con số bốn ngàn
Bắc phương thống trị hơn ngàn năm xưa!
Nghờ Ngô Vương, giặc mới chừa
Để ta độc lập cho vừa lòng dân
Đinh Lê Trần Lý chống xâm
Nhưng nay cọng sản âm thầm cầu xin
Thành Đô rò rỉ thông tin
Anh Linh Mười Giáp Đồng xin thành Tàu
Tỉnh, Khu Tự Trị như nhau
Cũng đều mất nước về Tàu mà thôi
Nguy cơ mất nước đến rồi
Năm hai mươi tới than ôi! Việt cùng!
Toàn dân chín chục triệu hùng
Đứng lên diệt cọng, chung lưng chống Tàu
Mới mong đất Việt về sau
Vẫn còn là nước sát Tàu muôn năm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, 16, 2016 1200 EST
1- Nước Văn Lang

Tàu cá của Tàu cọng được yểm trợ tối đa

Kính mời quý bạn xem bài: Tàu cá Trung Quốc được yểm trợ tối đa by Thanh Phương,, RFI, Đăng ngày 04-04-2016 Sửa đổi ngày 04-04-2016 15:53
Tàu đánh cá của Tàu cọng
Tàu đánh cá của Tàu cọng

Dân tàu đánh cá yên tâm
Dân ta đánh cá muôn phần âu lo
Hải quân nước Việt nằm co
Giữ vàng bốn tốt Tập cho nắm quyền
Đứng lên dẹp lũ chính chuyên
Dựng nền dân chủ chủ quyền Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, April 04, 2016 2155 EST