Tàu cá của Tàu cọng được yểm trợ tối đa

Kính mời quý bạn xem bài: Tàu cá Trung Quốc được yểm trợ tối đa by Thanh Phương,, RFI, Đăng ngày 04-04-2016 Sửa đổi ngày 04-04-2016 15:53
Tàu đánh cá của Tàu cọng
Tàu đánh cá của Tàu cọng

Dân tàu đánh cá yên tâm
Dân ta đánh cá muôn phần âu lo
Hải quân nước Việt nằm co
Giữ vàng bốn tốt Tập cho nắm quyền
Đứng lên dẹp lũ chính chuyên
Dựng nền dân chủ chủ quyền Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, April 04, 2016 2155 EST