Kỷ niệm 1977 năm Hai Bà Trưng khởi nghĩa

Kính mời quý bạn xem bài: Ảnh ấn tượng kỷ niệm 1.977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng by ANTĐ 03/03/2017 15:34 GMT+7.
3_640854
Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng.

Lòng thành tưởng nhớ Hai Bà
Chống Tàu kháng cọng phải là đứng lên
Diệt bè nô Hán ương hèn
Toàn dân quyết giữ vững bền Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 05, 2017 1220 EST
1- Kỷ niệm 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Khai hội Đền thờ Hai Bà năm 2017
2- Kỷ niệm 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
3- Tưởng Niệm Hai Bà Trưng – 2014

Tưởng Nhớ Hai Bà Trưng Năm Thứ 1974

Hai Bà Trưng Xung Trận
Đốt hương tưởng niệm Hai Bà
Căm hờn trước cảnh nước nhà điêu linh
Phất cờ khởi nghĩa chiêu binh
Dẹp quân Tô Định an bình muôn dân
Gặp lúc thất thế liều thân
Mượn giòng sông Hát tẩy trần quy tiên
Giờ đây đất nước đảo điên
Hai Bà thương xót linh thiêng hộ trì
Toàn dân đứng dậy cùng đi
Diệt bè bán nước cứu nguy sơn hà
Đừng cho mật nghị Thành Đô
Cướp non sông Việt dâng cho giặc Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, March 26, 2015 1930 EST

1- Đại Lễ Hai Bà Trưng tại Nam California

Tưởng Niệm Hai Bà Trưng – 2014


Hai Bà Trưng Xung Trận
Mê Linh một sáng mùa Xuân(1),
Nhà tan cửa nát vì quân giặc thù,
Thông bên sông Hát vi vu,
Thương Hai Liệt Nữ giã từ thế gian!
Giận xâm lăng, tím bầm gan,
Thế cô sức yếu phải cam liều mình,
Vì chồng vì nước trung trinh,
Thề không để giặc bắt mình mà nhơ,
Chị em bên trướng dưới cờ,
Liều thân giữ nước tới giờ biệt ly,
Bắc quân tràn ngập kinh kỳ,
Bên ta tận lực thôi thì hy sinh,
Muôn năm ghi nhớ thâm tình,
Người yêu Tổ Quốc gieo mình xuống sông!
Toàn dân Đất Việt ghi lòng,
Nhớ ơn Trưng Nữ giữ sông núi này,
Hỡi người dân Việt có hay?
Quân Tàu rình rập chờ ngày diệt ta!
Hãy nên cảnh tỉnh nhìn ra,
Phương xa là bạn, gần ta là thù,
Những ai lãnh đạo mà ngu,
Dâng đất hiến biển thiên thu chê cười,
Mau mau cỡi trói mọi người,
Tự Do Dân Chủ giúp đời ấm no,
Giặc dầu hùng mạnh đừng lo,
Lòng Dân Đoàn Kết giúp cho công thành,
Trùng trùng sông núi biển xanh,
Tổ tiên gầy dựng đấu tranh giữ gìn
Xin đừng đánh mất niềm tin,
Non Sông Dân Tộc Việt Nam trường tồn,
Quyết lòng giữ vững Quốc Hồn,
Lĩnh Nam Đại Việt muôn ngàn đời sau,
Bắc Nam nối kết tay nhau,
Cùng người hải ngoại đối đầu Bắc phương,
Đồng lòng gìn giữ quê hương,
Anh hùng liệt nữ tấm gương ngàn đời,
Hãy cùng giữ nước người ơi!
Đứng lên! Tiến tới! Đáp lời Núi Sông!
Vững tin ta sẽ thành công,
Ngày đêm thao dược Biển Đông vẫy vùng,
Muốn đền ơn đức Vua Hùng,
Giữ Đất Nước Việt sánh cùng Năm Châu.

Tranh Hai Bà Trưng
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, 10 March 2011, 1206 EST

(1) Hai Bà Trưng