Tướng CSVN xin tỵ nạn chính trị tại HK và tiết lộ âm mưu bán nước cho Tàu Cộng

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc bài viết:
Tướng CSVN xin tỵ nạn chính trị tại HK và tiết lộ âm mưu bán nước cho Tàu Cộng của TS KERBY ANDERSON NGUYỄN đăng trên trang Ba Cây Trúc ngày 22 tháng 9 năm 2014.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, September 23, 2014 2110 EST