Làm Thế Nào Để Bảo Vệ Việt Nam Trước Âm Mưu Thôn Tính Của Trung Quốc

Kính mời quý bạn đọc bài viết:
Làm Thế Nào Để Bảo Vệ Việt Nam Trước Âm Mưu Thôn Tính Của Trung Quốc tôi viết năm 2009, đăng trên Diễn Đàn Bạn Đọc của trang Cánh Én Online và MyOpera.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, July 08, 2014 2136 EST

Đứng Lên Giữ Nước

Tằm từ từ gặm lá dâu
Tàu từ từ hút mỏ dầu Biển Đông!
Giặc Tàu kể cũng thong dong
Dạy vài bài học là xong biên thùy
Việt Nam cọng sản biết nguy
Nhưng vì liệt kháng khiếp uy con trời
Đồng bào cả nước ai ơi!
ĐỨNG LÊN giữ nước khỏi rơi vào Tàu
Toàn dân đoàn kết cùng nhau
Một lòng giữ nước ngàn sau trường tồn
Hỡi ai yêu nước yêu dân
Đứng ra lãnh đạo toàn dân chống Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, July 08, 2014 0010 EST

1-  Giặc đã ùa vào nhà Việt Nam

Hồ Chí Minh chính là thiếu tá Hồ Quang thuộc QĐND Trung Cộng

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc ba bài viết:
1- HCM chính là thiếu tá Hồ Quang thuộc QĐND Trung Cộng đăng trên trang Bảo Mai ngày 3 tháng 7 năm 2014.
2- China dần dần hé lộ khuôn mặt bán nước của Hồ Chí Minh để hạ nhục Đảng CSVN đăng trên trang Ba Cây Trúc ngày 3 tháng 7 năm 2014.
3- Giặc Hán đốt phá nhà Nam của Huỳnh Tâm đăng trên trang Báo Động.

Biết Hồ do Hán dựng lên
Người dân nước Việt phải nên làm gì?
Bỏ ngay huyền thoại “Bác” đi
ĐỨNG LÊN chống giặc thực thi dân quyền
Giữ cho nước Việt lưu truyền
Đời đời dân Việt giữ yên cõi bờ
Ôm “Vàng” giữ “Tốt” là khờ
Là đưa Dân Tộc tới bờ diệt vong
Này ông: Hùng, Dũng, Trọng, Sang
Trả Hồ về Hán, cùng Dân chống Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, July 03, 2014 2230 EST

Từ Giàn Khoan HD-981: Việt Nam có thể sẽ “đón nhận” một “Hiệp định Da Beo” lần nữa!

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc bài viết:
Từ Giàn Khoan HD-981: Việt Nam có thể sẽ “đón nhận” một “Hiệp định Da Beo” lần nữa!
của tác giả Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, đăng trên trang HON-VIET UK ONLINE ngày 2 tháng 7 năm 2014.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, July 02, 2014 2030 EST