Từ Giàn Khoan HD-981: Việt Nam có thể sẽ “đón nhận” một “Hiệp định Da Beo” lần nữa!

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc bài viết:
Từ Giàn Khoan HD-981: Việt Nam có thể sẽ “đón nhận” một “Hiệp định Da Beo” lần nữa!
của tác giả Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, đăng trên trang HON-VIET UK ONLINE ngày 2 tháng 7 năm 2014.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, July 02, 2014 2030 EST

Advertisements