Làm Thế Nào Để Bảo Vệ Việt Nam Trước Âm Mưu Thôn Tính Của Trung Quốc

Kính mời quý bạn đọc bài viết:
Làm Thế Nào Để Bảo Vệ Việt Nam Trước Âm Mưu Thôn Tính Của Trung Quốc tôi viết năm 2009, đăng trên Diễn Đàn Bạn Đọc của trang Cánh Én Online và MyOpera.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, July 08, 2014 2136 EST