VN trưng bày thư của Hồ Chí Minh hồi đáp mật thư của TT Mỹ Nixon

Kính mời quý bạn xem bài: VN trưng bày thư của Hồ Chí Minh hồi đáp mật thư của TT Mỹ Nixon by VOA Tiếng Việt. Ngày 29/08/2019.
Letter to R Nixon from HCM
Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Mỹ Richard Nixon ngày 25/8/1969. Photo VOV

Hồ rằng yêu chuộng hòa bình
Mậu Thân ngưng chiến thình lình tấn công
Nếu không vì bởi mấy ông
Vượt qua vĩ tuyến nhuộm hồng Miền Nam
Hoa Kỳ không có cớ làm
Đưa quân bảo vệ Việt Nam Cọng Hòa
Khi người lính Mỹ rút về
Lại không giúp đỡ nên chi chạy làng
Người Bắc cọng sản cho rằng
Các người tài giỏi hơn thằng anh em
Sao không nghĩ lại mà xem
Cổ Thành An Lộc ai còn ai đi?


Hồ Chí Minh nói không muốn nước ngoài can thiệp vào Việt Nam thì sao lại chấp nhận đề nghị chia đôi Việt Nam của Chu Ân Lai? Cáo hồ nói một đường làm một nẽo!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, August 30th, 2019 0000 EST

Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc – Dân Làm Báo

Kính mời quý bạn xem bài: Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc – Dân Làm Báo by Vũ Đông Hà. Ngày 24/08/2019.

Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc
Ai là người chính gốc Nghệ An
Khó gì chuyện ấy phải làm
DNA thử nghiệm rõ ràng trắng đen.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, August 25th, 2019 0011 EST

Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần cuối)

Kính mời quý bạn xem bài: Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần cuối) by Phương Nguyễn (Danlambao) – 3/27/2019.
hồchíminhđốngbầynhầy-danlambao
Bầy nhầy Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh không là người Việt
Nên chi hồ quyết giết không thương
Giả danh thống nhất quê hương
Để cho chết hết Bắc phương tràn vào!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, March 27, 2019 2148 EST
1- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần I)
2- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần II)
3- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần III)
4- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IV)
5- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần V)
6- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VI)
7- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VII)
8- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VIII)
9- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IX)
10- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần X)
11- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần XI)

Chỉ hai trăm ngàn đồng một nụ hôn!

Kính mời quý bạn xem hình: Phát hành tiền giấy cưỡng hôn mệnh giá hai trăm ngàn đồng
Pháthànhtiềngiấycưỡnghônmệnhgiáhaitrămngànđồng

Tiền giấy cưỡng hôn.

Mỗi lần hôn chỉ hai trăm
Bác hôn các cháu mấy trăm chưa đòi!
Bao năm cháu bị thiệt thòi
Tìm đâu công lý rọi soi bác hồ?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 24, 2019 1100 EST

Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần XI)

Kính mời quý bạn xem bài: Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần XI) by Phương Nguyễn (Danlambao) – 3/20/2019.
hochiminh-vachmat2-danlambao
Hồ Chí Minh.

Thời bây giờ xăm lăng kiểu mới
Không cần đưa quân tới mục tiêu
Làm cho đất nước tiêu điều
Môi trường kinh tế với nhiều rủi ro
Về sức khỏe làm cho nhiễm độc
Nguồn thức ăn trên mức an toàn
Cho dùng hóa chất tràn lan
Ăn vào sẽ chết không than nữa lời
Mưu thâm của lũ con trời
Diệt người dân Việt muôn đời là đây
Đứng lên vạch mặt bọn này
Diệt bầy cọng sản tiếp tay khựa Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, March 21, 2019 0230 EST
1- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần I)
2- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần II)
3- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần III)
4- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IV)
5- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần V)
6- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VI)
7- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VII)
8- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VIII)
9- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IX)
10- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần X)

Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần X)

Kính mời quý bạn xem bài: Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần X) by Phương Nguyễn (Danlambao) – 3/16/2019.
Hồchíminhcáogià-danlambao
Hồ Chí Minh.

Thì ra đảng từ ngày thành lập
Đã làm theo thượng cấp Hoa Nam
Hai tên Tàu cọng âm thầm
Ra tay tận diệt dân Nam có lòng

Người Việt Nam thật lòng yêu nước
Hãy đứng lên đối trước giặc thù
Làm cho sáng tỏ ngàn thu
Xác sình thối ấy không là Sinh Cung!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 17, 2019 1331 EST
1- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần I)
2- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần II)
3- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần III)
4- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IV)
5- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần V)
6- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VI)
7- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VII)
8- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VIII)
9- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IX)

Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IX)

Kính mời quý bạn xem bài: Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc?(Phần IX) by Phương Nguyễn (Danlambao) – 3/12/2019.
HOCHIMINH-loinuoc-danlambao
Hồ Chí Minh.

Thường ai xa cách quê nhà
Tới khi về nước thì về nhà ngay
Thế nhưng đối với Minh này
Mấy năm chưa thấy mặt mày ở đâu
Thì ra sợ lộ mưu sâu
Chờ khi giết hết Minh râu mới về
Hết còn ai biết mô tê
Bình an giả Quốc về quê Nam Đàn
Bà con nô nức khắp làng
Không ai thắc mắc mình đang bị lừa
Đồng bào tỉnh mộng hay chưa
DNA thử là vừa lòng thôi
Có lẽ đảng đã thử rồi
Nên đành ngậm đắng nghe lời Bắc Kinh!
Toàn dân cùng đến Ba Đình
Đòi làm sáng tỏ xác Minh hay Thành?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, March 12, 2019 2211 EST
1- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần I)
2- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần II)
3- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần III)
4- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IV)
5- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần V)
6- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VI)
7- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VII)
8- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VIII)

Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VIII)

Kính mời quý bạn xem bài: Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VIII) by Phương Nguyễn (Danlambao) – 3/09/2019.
Hồchíminh-39-danlambao
Hồ Chí Minh.

Hồ Minh đóng giả Tất Thành
Nên cần giữ kín việc Thành là Minh
Giết người bịt hết mối manh
Còn ai biết được rằng Minh giả Thành!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, March 09, 2019 2200 EST
1- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần I)
2- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần II)
3- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần III)
4- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IV)
5- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần V)
6- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VI)
7- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VII)

Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VII)

Kính mời quý bạn xem bài: Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VII) by Phương Nguyễn danlambaovn.blogspot.com. 3/04/2019.
H C M.png
Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh.

Bởi vì Hồ không là người Việt
Cho nên Hồ quyết diệt người Nam
Những ai chống việc Hồ làm
Phải cần tiêu diệt biến Nam thành Tàu

Đồng bào ơi hãy mau thức tỉnh
Xác trong lăng lộng kính là Tàu
Hãy cùng đứng dậy lên mau
Quyết tâm giữ nước chống Tàu xâm lăng!


“Tại sao Hồ Chí Minh, tự xưng là cha già dân tộc, được loa đài ca tụng là thánh của dân tộc Việt Nam lại ra tay lạnh lùng, tàn độc không thương tiếc với những người Việt Nam yêu nước với câu nói khát máu không tính người, trong cuộc nói chuyện với đảng viên đảng xã hội Pháp Daniel Guérin, vào ngày 25/06/1946 tại Pháp: “ …Tất cả những ai không theo con đường tôi đã vạch đều bị tiêu diệt… ” ”

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, March 05, 2019 0000 EST
1- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần I)
2- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần II)
3- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần III)
4- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần IV)
5- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần V)
6- Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VI)

Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VI)

Kính mời quý bạn xem bài: Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VI) by Phương Nguyễn (Danlambao) 3/01/2019.
Thành Minh
Tấm hình một trẻ một già này không thể là một người được.

Trải qua lịch sử từ lâu
Nước ta luôn bị nước Tàu xâm lăng
Bây giờ không sóng Bạch Đằng
Không đầu rơi ở Chi Lăng thuở nào
Toàn dân cứ nghĩ không sao
Ngờ đâu nước mất lúc nào không hay
Ai dè Mao thật cao tay
Bày mưu gián điệp nằm ngay Ba Đình
Đảng nay lệ thuộc Bắc Kinh
Dựng nên Trọng lú đặc tình hán nô
Còn đâu đại Việt cơ đồ
Khi toàn dân lại ơ thờ như ri!
Đứng lên vùng dậy ngay đi
Không là quá trễ còn gì Việt Nam!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, March 01, 2019 2130 EST