Anh Về (1)

Anh Về

Miền Nam hòm gỗ cài hoa (2)
Giữa lòng bằng hữu chan hòa tiếc thương! (3)
Ngày nay túi xách tầm thường (4)
Di cốt thiếu tá Nguyễn Anh Tú
Trong khoang hành lý thãm thương nghĩa tình
Vì ai anh phải hy sinh?
Núi sông hay đảng quên mình hỡi anh?
Anh về cát bụi đã đành
Nhưng sao tẽ lạnh lại dành cho anh?
Nước người trân trọng vinh danh
Con người, con vật bỏ mình vì dân! (5, 6)
Omaha police officer Kerrie Orozco
Oklahoma City police dog Kye
Hỡi thanh niên Việt mến thân
Đứng lên diệt lũ hại dân thờ Tàu
Trẻ già trai gái bên nhau
Liều thân giữ nước tuyến đầu xông pha
Quyết lòng chống giặc giữ nhà
Muôn năm nước Việt Nam ta vững bền.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, May 26, 2015 2355 EST

1- Anh Về
2- Kỷ Vật Cho Em – Thái Thanh
3- Cho người vào Cuộc Chiến – Mai Thiên Vân
4- Di cốt thiếu tá Nguyễn Anh Tú trong cái túi xách tay
5- Slain Omaha officer who was new mom honored at her funeral
6- Heartbreaking Pictures From The Funeral Of A Police Dog Who Died Saving His Partner