Cầu Cần Hơn Tượng


Đu Dây Đi Học
Chiếc cầu miền núi cheo leo
Đó là mơ ước dân nghèo chờ trông
Học trò đi học lội sông (1)
Đu dây lơ lững cầu mong tới bờ (2)
Đảng và nhà nước làm ngơ
Đem tiền xây dựng tượng hồ chí minh (3)
Tên Tàu gốc Hẹ rành rành (4)
U mê Trọng lú vinh danh ngất trời
Đồng bào đứng dậy ai ơi
Liều thân giữ nước khắp nơi biểu tình
Toàn dân kéo đến Ba Đình
Đem hồ liệng cống đập bình tham ô
Đồng lòng quét sạch hán nô
Giữ yên bờ cõi cơ đồ Hùng Vương.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, May 21, 2015 2340 EST

(1) Học Sinh Lội Suối Đến Trường
(1b) Cảnh khó tin: Trẻ em ngày ngày lội sông đi học
(2) Hàng chục học sinh đu dây cáp vượt sông dữ
(3) Tượng đài kỷ lục gia Hồ Chí Minh – Hoàng Thanh Trúc (Danlambao)
(4) Hồ Chí Minh: Người Việt hay Người Tàu?
(4b) Hồ Chí Minh — Sinh bình Khảo
(4c) Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 26)