Hoa Kỳ nói Tàu cọng phản ứng quá mức về hoạt động đi lại của Hoa Kỳ trên Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Mỹ: Trung Quốc phản ứng quá mức với hoạt động của Mỹ trên Biển Đông by VOA. 16/05/2019.
Đô đốc John Richardson
Đô đốc John Richardson.

Thái Bình Ấn Độ hai dương
Thương thuyền qua lại nhờ đường Biển Đông
Nay Tàu làm khó lưu thông
Hoa Kỳ mới phải nói không với Tàu
Lòng tham vô đáy của Tàu
Sợ người phá đám càu nhàu phải thôi
Toàn dân cả nước ai ơi
Hãy cùng chống lại con trời Bắc kinh.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, May 16, 2019 0000 EST