Doanh nghiệp Tàu cọng muốn làm cao tốc Bắc-Nam bất chấp lo ngại của người Việt

Kính mời quý bạn xem bài: Doanh nghiệp Trung Quốc muốn làm cao tốc Bắc-Nam bất chấp lo ngại của người Việt. by VOA. 20/05/2019.
Cao tốc Bắc Nam.jpg
Một phần đồ họa của dự án cao tốc Bắc-Nam do Bộ Giao thông-Vận tải công bố. Theo bộ này cho biết các nhà thầu Tàu cọng muốn tham gia xây dựng dự án này giữa những quan ngại của công chúng Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình Người Lao Động).

Con đường cao tốc Bắc Nam
Sẽ giúp Tàu cọng về Nam dễ dàng
Làm đường phá núi nước Nam
Cũng là một cách tham quan địa hình
Nơi nào có thế địa linh
Thì Tàu trấn yễm mà mình không hay
Tại sao không để việc này
Cho người trong nước ra tay góp phần
Làm đường vì Nước vì Dân
Con đường Nước Việt phải Dân Việt làm!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, May 21, 2019 0000 EST