Chống luật Đặc khu và án tù

Kính mời quý bạn xem bài: Án tù cũ 8 năm 6 tháng chưa đủ, Việt cộng chồng thêm án tù mới tổng cộng 28 năm lên hai thanh niên yêu nước Phan Rí by Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam (Danlambao) – Ngày 25/05/2019.
Hai-nguoi-bieu-tinh-phan-doi-Luat-Dac-Khu-bi
Anh Đặng Ngọc Tấn và anh Phạm Thanh.

Tại vì sao lại bắt tội nặng
Những người dân đối kháng đặc khu
Chúng mong với những án tù
Khiến dân khiếp sợ hết đi biểu tình

Hãy cùng chống lại Bắc kinh
Dã tâm xâm lấn nước mình ai ơi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, May 27, 2019 2230 EST