Đóng cửa Formosa cứu Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Phải đóng cửa vĩnh viễn Formosa by Phạm Minh Hoàng – Đàn Chim Việt. 11/05/2019.
photo1516586739795-1516586739796.jpg
Formosa – Hà Tỉnh, Việt Nam.

Formosa tưởng là phát triển
Thép chưa ra mà biển đầy bùn
Miền Trung cá chết nổi lên
Ngư dân thiệt hại hết còn ra khơi

Sau ba năm ngất trời chất thải
Khâu xử lý quá tải vận hành
Việt Nam sẽ chết rất nhanh
Môi trường nhiễm độc không phanh hàng ngày

Đồng bào ơi nắm tay đứng dậy
Xóa Formosa giữ lấy tương lai
Không là chẳng có ngày mai
Môi trường nhiễm độc khó ai sống còn!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, May 12, 2019 2115 EST
1- Phải đóng cửa vĩnh viễn Formosa?
2- Việt Nam sẽ khó xử lý được bùn thải độc hại của Formosa?
3- Công an Hà Tĩnh bất lực với vi phạm xả thải của Formosa