Malaysia chống chiến thuật « chia rẽ Đông Nam Á » của Bắc Kinh

Kính mời quý bạn xem bài: Malaysia chống chiến thuật « chia rẽ Đông Nam Á » của Bắc Kinh by Tú Anh – RFI. Đăng ngày 19-05-2019 Sửa đổi ngày 19-05-2019 13:18.

Thủ tướng Malaysia Mahathir (T) và đồng nhiệm Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh chụp tại Bắc Kinh ngày 20/08/2018. Reuters

Cả Biển Đông liên quan nhiều nước
Thì phải cần theo bước đa phương
Hai bên đồng thuận song phương
Bỏ qua lân cận là đường dối gian

Thủ tướng Mã rõ ràng ngay thẳng
Không vì mình mà chẳng quan tâm
Việt Phi các nước cùng nằm
Trong vùng biển chống dã tâm của Tàu.

Việt Phi Mã cùng nhau đoàn kết
Đừng đơn phương ký kết với Tàu
Toàn dân ba nước bên nhau
Mới mong chống được giặc Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, May 20, 2019 0030 EST