Xem “Việt Nam đi nước cờ đột phá – Chính thức kiện TQ ra tòa Quốc Tế về Giàn Khoan đc Cả thế giới ủng hộ” trên YouTube

Kính mời quý bạn xem video:

Kiện Tàu là chuyện nên làm
Toàn dân bảo vệ Việt Nam chống Tàu
Hãy cùng sát cánh bên nhau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, May 14, 2019 2000 EST

Vì sao bệnh tình ông Trọng thành ‘‘đại sự’’ ?

Kính mời quý bạn xem bài: Vì sao bệnh tình ông Trọng thành ‘‘đại sự’’ ? by Trọng Thành – RFI. Đăng ngày 13-05-2019 Sửa đổi ngày 13-05-2019 11:49.
Nguyễn Phú Trọng
Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ kiêm chức Chủ Tịch nước.

Ông Trọng bệnh thành ra đại sự
Người đốt lò lại tự đốt mình
Quyết tâm hoàng đế thân chinh
Giữa trưa đột quỵ về kinh nằm dài

Trọng ra đi thì ai thay thế?
Ông để lại hai ghế quá thơm
Vượng Ngân Phúc Chính đều gờm
Kết bè kéo cánh để ôm vào mình

Đồng bào ơi Ba Đình nhốn nháo
Ấy là lúc mã đáo thành công
Bắc Nam dân chúng đồng lòng
Dẹp bè nô hán mới mong trường tồn!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, May 14, 2019 0000 EST