Hai phụ nữ bị tù vì bài viết trên facebook

Kính mời quý bạn xem bài: Hai phụ nữ bị tù vì bài viết trên facebook by VOA Tiếng Việt. 11/05/2019.

Tư liệu: Hình ảnh được nói là chụp công nhân ở Công ty Pouyuen – Tân Tạo ở Sàigòn đình công để phản đối dự luật đặc khu kinh tế, ngày 9 tháng 6, 2018. (Phong trào Lao động Việt Facebook)

Hiến pháp ghi “Tự Do Ngôn Luận”
Dân viết bài lên quận hỏi han
Gán cho tội chẳng rõ ràng
Tự do bắt bớ kẻ đang cầm quyền

Hãy đứng lên lật thuyền cọng sản
Bảy mươi năm độc đảng tự chuyên
Bán đất dâng biển tài nguyên
Cam lòng nô lệ chính quyền Bắc kinh!

Hãy cùng về Ba Đình hỏi rõ
Dàn khoan Tàu nay ở nơi đâu?
Thông tin tổng chủ bị đau
Ai người điều trị bao lâu phục hồi?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, May 13, 2019 0748 EST