Cam Ranh đón tàu Trung Quốc ghé thăm

Kính mời quý bạn xem bài: Sau chiến hạm Mỹ, đến lượt tàu Trung Quốc ghé Cam Ranh by Trọng Nghĩa – RFI Đăng ngày 23-10-2016 Sửa đổi ngày 23-10-2016 14:29
cang-cam-ranh-viet-nam
Cảng Cam Ranh, Việt Nam.

Tương Đàm Chu San Sào Hồ
Kéo nhau vào cảng mưu đồ gì đây?
Phải chăng nhờ chuyến thăm này
Dò la lợi điểm cảng này ra sao
Ngư lôi Đông Hải dàn chào
Hoàng, Trường sẽ khó ra vào tự do!
Tương lai đất nước vong nô
Gây ra bởi lũ cáo hồ tay sai
Nước Nam trường cửu lâu dài
Dẹp ngay Việt cọng gây tai họa này
Với lòng yêu nước hăng say
Toàn dân đứng dậy đuổi bầy Hán nô!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, October 24, 2016 2300 EST
1- http://www.voatiengviet.com/a/bao-chi-trung-quoc-noi-gi-vu-tau-chien-toi-viet-nam/3562733.html
2- Các tàu hải quân Trung Quốc bắt đầu thăm Cam Ranh
3- Ba tàu hải quân Trung Quốc lần đầu cập cảng