Xuống đường cứu nước

Kính mời quý bạn xem bài: Xuống đường cứu nước by Đồ Hiếm (Danlambao) 8/25/2018.
baovetoquoc-danlambao
Sóng lòng dân.

Đứng lên ơi hỡi đồng bào
Diệt bè nô hán kêu gào “Đặc khu”
Đưa non nước Việt thiên thu
Vào tay giặc hán kẻ thù xâm lăng
Toàn dân ai có nghe chăng?
Giang sơn nguy khốn Biển Đông sóng gào!
Đứng lên ơi hỡi đồng bào
Giữ đất nước Việt không vào khựa Trung!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, August 25, 2017 1622 EST

Hãy Xuống Đường

Kính mời quý bạn xem bài: Chấn Động Việt Nam Ngày Không Xa, Thế Giới Cộng Sản Venezuela đã xuống hố by TIN TỨC VIỆT NAM – Youtube 12/6/2017.

Toàn dân Nam Bắc đứng lên
Hãy cùng gìn giữ vững bền núi sông
Gái trai già trẻ một lòng
Quyết tâm giữ nước Việt không thuộc Tàu
Bắc Trung Nam đứng lên mau
Để cho nước Việt ngàn sau trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, June 12, 2017 2200 EST