Mỗi mùa xuân có Đảng là một mùa xuân của tội ác

Kính mời quý bạn đọc xem video:
Mỗi mùa xuân có Đảng là một mùa xuân của tội ác

Xuân có đảng là Xuân tội ác
Mậu Thân Huế đếm xác năm ngàn!
Lộc Hưng năm ngoái nhà tan
Đồng Tâm gần Tết giặc càn giữa đêm!

Hãy mừng Xuân không nên mừng đảng
Hỡi toàn dân bỏ đảng đi lên
Cùng nhau xây dựng một nền
Tự do dân chủ vững bền muôn năm!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, January 25, 2020 2255 EST