Xuân Kỷ Mùi 1979

Tưởng Niệm Anh Hùng Tử Sĩ Chống Tàu Xâm Lăng Năm 1979

Xuân Kỷ Mùi tháng giêng hai mốt
Đặng Tiểu Bình đưa chốt sang sông
“Xuất kỳ bất ý” tấn công
Lào, Hà, Cao, Lạng, lữa hồng bùng lên

Đã bao năm hai bên răng lưỡi
Răng nay sao cắn lưỡi thế này?
Thì ra bộ mặt xưa nay
Bắc phương xâm lược đêm ngày chủ trương

Khi thuận lợi cho đường mưu định
Tiến quân sang thôn tính Việt Nam
Thỏa lòng đại Hán tham lam
Thẳng tay giết hại dân nam hiền lành

Nay tưởng niệm hùng anh tử sĩ
Vì Tổ Quốc nên đã hy sinh
Nguyện cầu liệt vị anh linh
Vãng sanh cực lạc hay sinh thiên đường

Đồng bào ơi! Xin thương Đất Nước
Cùng đứng lên thề trước Vua Hùng
Hy sinh giữ Nước tới cùng
Việt Nam Biển Đảo Núi Sông Trường Tồn.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, 16 February 2014, 2120 EST