Xem “Vương Nghị gửi thư Chiêu Hàng 90 triệu dân Việt nên từ bỏ bãi Tu Chính để giữ đại cục” trên YouTube

ĐỨNG LÊN TOÀN THỂ DÂN NAM
CHỐNG TÀU GIỮ NƯỚC MUÔN NĂM TRƯỜNG TỒN
DIỆT BÈ NÔ HÁN CÚI LÒN
CHO TÊN GIẶC NGHỊ NGẬM HÒN TẬP VƯƠNG!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, August 18th, 2019 0121 EST

Tàu cọng và Việt cọng đi đêm

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: Trung Quốc thông báo đạt được một thỏa thuận với Việt Nam by Thu Hằng – RFI. Đăng ngày 03-11-2017 Sửa đổi ngày 03-11-2017 11:44.
Minh Nghị
Ngoại trưởng Tàu cọng Vương Nghị (t) và ngoại trưởng Việt cọng Phạm Bình Minh trước cuộc hội đàm tại Hà Nội ngày 02/11/2017. REUTERS/Kham 

Lúc ở Phi hai bên không gặp
Sao hôm nay tay bắt miệng cười
Thuận mua vừa bán nên tươi
Hận thằng giặc cướp giận người đồng hương

Đồng bào ơi hãy thương nòi giống
Bắc Trung Nam giục trống đứng lên
Đòi thằng Việt cọng trình xem
Những gì chúng đã ngầm đem dâng Tàu

Toàn dân ơi cùng nhau đứng dậy
Diệt hán nô để thấy tương lai
Việt Nam bền vững lâu dài
Trường tồn Dân tộc ngày mai huy hoàng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, November 03, 2017 2100 EST
1- Trung Quốc: Đã giải quyết hòa bình chuyện Biển Đông với Việt Nam

Đồng khai thác Biển Đông với Tàu

Kính mời quý bạn xem bài: Đồng khai thác Biển Đông với Trung Quốc : Lợi bất cập hại by
Trọng Nghĩa – RFI. Đăng ngày 27-07-2017 Sửa đổi ngày 27-07-2017 15:36 .
000_qx17l
Hải tặc Vương Nghị (P) tại Manila, Philippines, ngày 25/07/2017.NOEL CELIS / AFP

Ngang nhiên cướp của người ta
Đòi cùng khai thác đúng là gian manh
Đồng bào im lặng sao đành?
Đứng lên chống giặc hoành hành Biển Đông
Toàn dân nhất trí một lòng
Trẻ già trai gái nói không với Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, July 27, 2017 2121 EST