Huyền thoại Tây Sơn ‘giải phóng nông dân’

Kính mời quý bạn xem bài: Ý kiến nói Tây Sơn ‘giải phóng nông dân’ chỉ là huyền thoại by BBC. 8 tháng 2 2019.
_105399979_gettyimages-466782149
Lễ hội Ngọc Hồi – Đống Đa nhắc lại chiến thắng của vua Quang Trung chống lại quân Thanh ở Hà Nội

Nếu không giải phóng nông dân
Làm sao thắng được mấy lần Nguyễn Vương?
Làm sao bảo vệ quê hương
Chống quân xâm lược Bắc phương Thanh triều?
Quân Thanh số lượng hơn nhiều
Thần tốc một trận sớm chiều tan hoang
Sông Hồng máu đỏ còn loang
Đống Đa Nghi Đống bảo toàn tiết trung
Tổ tiên anh dũng kiêu hùng
Nay sao Việt cọng lại cung cúc Tàu?
Đứng lên thề quyết cùng nhau
Một lòng giữ nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, February 09, 2019 0000 EST
1- Hình ảnh Gò Đống Đa
2- Trận Ngọc Hồi – Đống Đa
3- The Battle of Ngọc Hồi-Đống Đa
4- Chiến thắng Đống Đa
5- Đại phá quân Thanh Xuân Kỷ Dậu – 1789

Đại phá quân Thanh Xuân Kỷ Dậu – 1789

Kính mời quý bạn xem bài: Chiến thắng mùa xuân Kỷ Dậu – 1789 by Dương Huệ Anh 02/07/2011 12:45:10.
vua-quangtrung.jpg
Vua Quang Trung.

Ngọc Hồi Mồng Năm Tết Kỷ Dậu
Đoàn quân ta hùng hậu tiến lên
Tiếng quân sát Đát vang rền
Giặc Thanh xâm lấn phải đền máu xương.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, February 20, 2018 1000 EST

Tưởng niệm chiến thắng quân nhà Thanh năm Kỷ Dậu 1789

Kính mời quý bạn xem bài: Trò chuyện với nhà nghiên cứu sử học Trần Gia Phụng về chiến thắng năm Kỷ Dậu 1789 by Trần Gia Phụng. Hồng Phúc phỏng vấn ngày 26-01-2017. Phát thanh ngày 28-01-2017.
quangtrung-danlambao
Vua Quang Trung công đồn quân Thanh.

Xuân Kỷ Dậu hoa đào đua nở
Vua Quang Trung hăm hở tuyến đầu
Quân Dân sát cánh bên nhau
Ra sức đánh đuổi giặc Tàu xâm lăng

Đánh để được để răng đen nhánh
Đánh để được óng ánh tóc dài
Đánh vì Dân Tộc tương lai
Đánh vì Đất Nước ngày mai trường tồn

Hỡi Toàn Dân! Nước còn hay mất
Là do ta đoàn kết hay không
Tự hào con cháu Lạc Hồng
Đứng lên quyết giữ Biển Đông chống Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, February 01, 2017 1943 EST

Mồng Năm Tết Kỷ Dậu – 1789

Kính mời quý bạn xem lại bài: Mồng Năm Tết Kỷ Dậu, đăng trên MyOpera năm 2013.
Gò Đống Đa, Hà Nội
Gò Đống Đa – Hà Nội

Thăng Long năm cửa Ô xưa
Cờ đào phất phới đón Vua diệt thù
Hai Hồi phút chốc tiếp thu
Đống Đa Nghi Đống giã từ thế gian
Quân Tôn Sĩ Nghị tan hàng
Cầu phao chìm lĩm lại càng hãi kinh
Dẫu ta yêu chuộng hòa bình
Cũng nên phòng bị động binh khi cần
Phải luôn chuẩn bị lòng dân
Sẵn sàng quân đội canh tân nước nhà
Từ nơi rừng thẳm đảo xa
Ngày đêm canh giữ may ra vẹn toàn
Ngăn ngay những vết dầu loang
Không thì sẽ mất hoàn toàn Việt Nam
“Nước Nam là của Dân Nam”
Toàn dân xin hãy đồng tâm giữ gìn
“Chữ Vàng Bốn Tốt” đừng tin
Tinh thần Dân Tộc cần nên bảo tồn
Nhớ ngày chiến thắng quân Tôn
Muôn dân già trẻ cùng ôn sử nhà
Giữ cho nước Việt Nam ta
Muôn đời không thể biến ra thành Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, 16 February 2013, 1250 EST