Đóng cửa Viện Khổng Tử, Mỹ muốn phá “quyền lực mềm” Trung Quốc

Viện Khổng Tử Mỹ cho khai tử
Còn Việt Nam cứ thử cho làm
Chỉ cần mở cửa vài năm
Làu thông kinh sử dân Nam thành Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, September 23, 2018 1022 EST

www.vietnamexodus.info

(boagiaothong.vn)Một loạt các Viện Khổng Tử – những cơ sở thúc đẩy văn hóa và sức mạnh mềm của Bắc Kinh (ở hải ngoại)…

23
Viện Khổng Tử ở Trường Đại học Western Kentucky

Một loạt các Viện Khổng Tử – những cơ sở thúc đẩy văn hóa và sức mạnh mềm của Bắc Kinh (ở hải ngoại) tại các trường đại học Mỹ đang bị đóng cửa trong bối cảnh giới lãnh đạo ở Washington lo ngại về ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc đối với nền giáo dục đại học của Hoa Kỳ.

View original post 946 more words