Tân Cương hôm nay Việt Nam ngày mai!

Kính mời quý bạn xem bài: Người Uyghur dưới gót giày toàn trị Trung Quốc by Chấn Minh (Danlambao) 18 Tháng Ba, 2019.
uighur21
Người dân Uyghur bất lực trước đàn áp!

Tân Cương tao loạn hôm nay
Sẽ là hình ảnh mai này Việt Nam!
Đứng lên ngăn chận giặc tràn
Thờ ơ vô cảm sẽ làm hán nô
Không còn đất nước cõi bờ
Không còn gì nữa cơ đồ Hùng Vương!
Ai còn có chút tình thương
Dành cho Tổ Quốc Quê Hương Hồng Bàng
Đứng lên quyết giữ giang san
Quyết cùng liều chết đánh tan quân thù!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, March 20, 2019 0020 EST

Triệu triệu người Việt sẽ ‘bị giam’

Kính mời quý bạn xem bài: TQ: Triệu người Uighur ‘bị giam’, ngàn người ngăn phá đền thờ by BBC. 12 tháng 8 2018.
_102939445_98990f0d-105e-4c62-bcc8-33046e2b993d
u tình Uyữ

Hỡi đồng bào con Hồng cháu Lạc
Không chống Tàu chẳng khác thế này
Chín mươi triệu, mấy cánh tay?
Cớ sao chịu trói bởi bầy hán nô?

Còn đâu nữa cơ đồ đất nước
Khi khựa Tàu qua bước “Đặc khu”
Dân ta sẽ bị cầm tù
Ngay nơi ta ở cho dù là đâu

Hãy đứng lên chống Tàu cứu nước
Hỡi thanh niên tiến bước lên đường
Quyết vì Đất nước Quê hương
Diệt bè nô hán Bắc phương Ba Đình.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, August 12, 2018 1359 EST

Thân nhân hay thâm nhân?

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc siết gọng kìm, đưa người vào ở với các gia đình Uighur by VOA. 26/12/2017.
1A4777A6-ED56-4808-87EE-C7545A066121_w1023_r1_s
Cảnh sát an ninh trên một phố ở Kashgar, Khu tự trị người Uighur ở Tân Cương, Trung Quốc, tháng 3/2017. Các công chức địa phương Trung Quốc được yêu cầu tới sống với người Uighur bản địa trong 1 tuần để theo dõi xu hướng nghiêng về tôn giáo của sắc dân này.

Tự dưng vào ở cùng dân
Thăm dò nhân sự thì thân nỗi gì!
Người dân Đột Quyết sa cơ
Thành ra thiểu số bao giờ hưng lên?
Quyết tâm không chịu sống hèn
Có ngày độc lập xây nền tự do
Toàn dân lưu ý ngay cho
Mai này cùng ở cùng lo với Tàu
Thế là đất nước tiêu mau
Việt Nam xuống cấp thành Tàu biên khu
Nước Nam còn mãi ngàn thu
Đồng bào xin hãy tiểu trừ hán nô!
Một lòng gìn giữ cơ đồ
Đứng lên bảo vệ cõi bờ Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, December 26, 2017 1120 EST