Hải quân Mỹ tập trận tại Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Hải quân Mỹ tập trận tại Biển Đông by Tú Anh – RFI. Đăng ngày 01-10-2017 Sửa đổi ngày 01-10-2017 14:46.
uss_ronald_reagan
Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan tại Biển Nhật Bản ngày 01/06/2017.REUTERS

Tập trận rồi đi Tàu chẳng sợ
Khi vắng Mỹ, Tàu lại đắp bồi
Tháng ngày cứ thế dần trôi
Đảo thành căn cứ giữa trời Biển Đông!

Đồng bào ơi! Hãy mau đứng dậy
Dẹp Hán nô cứu lấy giang sơn
Chỉ khi đất nước trường tồn
Rồng Tiên nòi giống mới còn mà thôi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, October 02, 2017 0730 EST

Advertisements

Mỹ và Nhật thao dượt ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Chiến hạm Mỹ-Nhật thao dượt chung ở Biển Đông by Thanh Phương – RFI. Đăng ngày 17-06-2017 Sửa đổi ngày 17-06-2017 10:36.
uss_ronald_reagan
Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan tại Biển Nhật Bản ngày 01/06/2017. REUTERS

Mặt trời lại mọc Biển Đông
Diều hâu tung cánh khiến rồng lo âu
Quan tòa đã phán từ lâu
Lưỡi bò phi pháp lấy đâu chủ quyền?
Xưa nay tất cả tàu thuyền
Tự do qua lại có phiền gì ai
Việt Nam đừng có hàng hai
Theo Tàu hay Mỹ theo ai nước còn
Đừng làm một tỉnh cỏn con
Hay khu tự trị cúi lòn Bắc phương
Đứng lên gìn giữ quê hương
Hy sinh giữ nước là thương giống nòi
Muôn năm còn ánh trăng soi
Còn non nước Việt còn nòi Lạc Long!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, June 18, 2017 1400 EST