Chiến hạm Mỹ ghé Cam Ranh

Kính mời quý bạn xem bài: Chiến hạm Mỹ ghé Cam Ranh lần đầu tiên từ 1975 by Trọng Nghĩa Đăng ngày 05-10-2016 Sửa đổi ngày 05-10-2016 16:25
destroyer-uss-john-mccain
Khu Trục Hạm USS John McCain

Hơn bốn thập niên Mỹ trở lại
Sau khi đã thất bại đắng cay
Khiến cho bạn phải đọa đày
Giang sơn gấm vóc vào tay quân thù
Người bạn Mỹ chỉ vì quyền lợi
Cần Cam Ranh xoay trục Á Châu
Biển Đông có thể khá dầu
Lẽ đâu lại để bọn Tầu phổng tay
Người Việt Nam phải thay đảng cọng
Bảo vệ nước trước cọng đảng Tàu
Đứng lên sát cánh bên nhau
Liều thân giữ nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, October 05, 2016 2200 EST
1- Khu trục hạm USS John McCain cập cảng Cam Ranh
2- Cho Mỹ sử dụng cảng Cam Ranh có ý nghĩa gì?Nghe