Xem “Cập Nhật | Tin Vui Chiến sự Tàu Cảnh sát biển Mỹ hiện diện dày đặc ở Bãi Tư Chính xua tàu Trung Cộng” trên YouTube

Kính mời quý bạn xem:

Xin cám ơn Tuần Duyên Mỹ Quốc
Giúp Việt Nam giữ nước yên bờ
Ai là xâm lược bây giờ
Rõ ràng minh bạch còn ngờ nữa không?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, September 30th, 2019 2023 EST