Tuổi trẻ đứng lên!

Kính mời quý bạn xem bài:Du học sinh từ Anh quốc: Tâm thư gửi tới lãnh đạo đảng cộng sản việt nam by Lynn Nguyễn 21/11/2017.

Đứng lên tuổi trẻ Việt Nam
Cứu nguy đất nước đang mang nạn Tàu
Hãy cùng phất ngọn cờ lau
Nắm tay thật chặc cùng nhau diệt thù
Giặc Tàu đang ở trong nhà
Tài nguyên chúng cướp đảo xa chúng bồi
Trọng Quang Ngân Phúc ôi thôi
Tiếp tay cho giặc hại đời dân ta
Ai đi chống Formosa
Không yên với đảng kêu ca ngút trời
Hỡi người tuổi trẻ Việt ơi!
Hiên ngang đứng dậy đáp lời Núi Sông!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, November 21, 2017 1010 EST

Tuổi Trẻ Việt Nam Đứng Lên Giữ Nước

Kính mời quý bạn xem bài: Hỡi người trẻ Việt Nam by Điệp Mỹ Linh (Danlambao) 01.05.2017.
Boy-TrongDong-Wave-danlambao
Bạn trẻ đang giục trống đồng.

”Trả lại ta Núi Sông Biển Đảo!”
Mới đúng là hữu hảo lân bang
Ỷ vào sức mạnh tràn sang
Sẽ như 79 đầy đàng tử thi!

Nước Việt còn nhờ nơi tuổi trẻ
Hãy đứng lên bảo vệ Núi Sông
Bắc Nam trai gái đồng lòng
Noi gương Trưng Triệu giống dòng Lạc Long

Tuổi trẻ ơi! Nước đang nguy khốn
Bắc chí Nam khắp chốn dân Tàu
Công nhân, du lịch cưới dâu
Nay không đứng dậy, mai đâu nước mình?

Tuổi trẻ ơi! Bắc Kinh thâm độc
Đang dùng tiền nhét bọc cường quyền
Nên cần xóa sạch chính chuyên
Đa nguyên mới cứu được thuyền Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, May 01, 2017 0000 EST
1- GIẶC ĐẾN NHÀ, TOÀN DÂN VIỆT NAM CÒN ĐỢI GÌ MÀ KHÔNG VÙNG DẬY ?

Tuổi Trẻ ViệtNam – Chống Tàu Cứu Nước

Nước Việt Nam trông chờ tuổi trẻ
Cùng đứng lên lập thế chống Tàu
Việt Nam còn mãi ngàn sau
Nhờ nơi tuổi trẻ cùng nhau chống Tàu
Thanh niên ơi! Quân Tàu đang ở
Từ núi cao đến phố nước ta
Bắc Nam một dải sơn hà
Giặc Tàu mua đất xây nhà khắp nơi
Đứng lên đuổi con trời về nước
Noi gương xưa nối bước ông cha
Quyết thề bảo vệ nước nhà
Hy sinh ngăn chận nước ta thành Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, December 09, 2016 0000 EST

www.vietnamexodus.info

View original post