Trong nhà có yên mới có thể đối phó người ngoài

Kính mời quý bạn xem bài: Indonesia: ASEAN nên có lập trường chung về Biển Đông trước khi nói chuyện với Trung Quốc by Minh Anh – RFI. Đăng ngày 27-04-2017 Sửa đổi ngày 27-04-2017 16:47.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo
Tổng thống Indonesia Joko Widodo trước dinh tổng thống ở Jakarta, ngày 29/03/2017. Reuters

Khá khen Tổng thống Nam Dương
Hiểu xa biết trước chủ trương của Tàu
Làm sao đồng thuận với nhau
Phi Miên Lào có tiền Tàu đã chi
Việt Nam cũng chẳng khá gì
Thiếu tiền là mượn nói chi bây giờ
Đã nghèo lại yếu thêm khờ
Đành thôi giả điếc làm lơ mặc Tàu
Biển Đông hết chổ buông câu
Cu li thế giới nơi đâu cần người
Làm sao đồng thuận cả mười?
Nói là hiệp hội để cười cho vui
Anh nào cũng lợi phần tui
Bẻ từng nước một mọi nơi thuộc Tàu
Đồng bào thức tỉnh cho mau
Đứng lên cùng chống giặc Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, April 27, 2017 2200 EST

Tôn Trọng Luật Biển UNCLOS

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: Ấn Độ và Indonesia kêu gọi tôn trọng UNCLOS by Trọng Nghĩa – RFI. Đăng ngày 13-12-2016 Sửa đổi ngày 13-12-2016 14:38
tong-thong-indonesia-joko-widodo-va-thu-tuong-an-do-narendra-modi
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (T) và thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi ngày 12/12/2016.

Nam Dương Ấn Độ yêu cầu
UNCLOS luật biển nước Tàu phải tuân
Có đâu như cọng đội quần
Chữ vàng bốn tốt thấm nhuần đảng ta
Không vì sĩ diện nước nhà
Trước toà khiếu kiện xem ra thế nào
Đứng lên ơi hỡi Đồng bào!
Đảng này bán nước lật nhào đi thôi
Hơn ngàn năm độc lập rồi
Nay bè cọng sản muốn hồi Bắc Kinh
Bắc Nam hai nước phân minh
Việt Nam là của dân mình người Nam
Đứng lên chống lại Tàu tham
Bảo toàn cương thổ Dân Nam lưu truyền
Đứng lên lật đổ bạo quyền
Hãy cùng lèo lái con thuyền Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, December 13, 2016 2150 EST
1- Ấn, Indonesia yêu cầu TQ tuân thủ UNCLOS về Biển Đông