Việt Nam có thực sự quan trọng với Hoa Kỳ?

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam có thực sự quan trọng với Hoa Kỳ by BBC, 19 tháng 2 2016
Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Hoa Kỳ
Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Hoa Kỳ

Ở đời cần có bạn bè
Vui cùng chia xẽ lắng nghe khi buồn
Những lúc nắng hạn mưa nguồn
Giúp nhau vượt khó chống cuồng phong ba
Nhưng cần phải giúp chính ta
Đừng tin bạn quá hóa ra mù lòa
Bạn Tàu giúp Việt chẳng qua
Tìm cơ lấn chiếm nước ta từ từ
Bây giờ nhờ Mỹ ô dù
Có che hết nắng đến từ Bắc Kinh
Ai ơi phải dựa vào mình
Toàn dân đứng dậy Ba Đình đứng lên
Để vàng và tốt sang bên
Khắp nơi dân chúng nổi lên chống Tàu
May ra tồn tại ngàn sau
Không thì mất nước khổ đau ngàn đời
Đứng lên cứu nước ai ơi
Việt Nam không thể để rơi vào Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, Febuary 19, 2016 2123 EST
1- Trung Quốc quân sự hóa Hoàng Sa : Việt Nam phản đối tại Liên Hiệp Quốc
2- Úc & New Zealand yêu cầu TQ không gây thêm căng thẳng ở Biển Đông

Mỹ giúp Việt Nam nắm thông tin tình báo về biển Đông?

Kính mời quý bạn xem bài:
Mỹ giúp Việt Nam nắm thông tin tình báo về biển Đông?
Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm chiến hạm BRP Gregorio del Pilar

Cám ơn người Mỹ giúp mình
Thông tin tình báo động binh của Tàu
Nếu như thật sự tin nhau
Hỗ tương hiệp ước yêu cầu thông qua
Không thì cũng sẽ phai nhòa
Như Miền Nam trước mù lòa tin theo
Hoàng Sa trong lúc hiễm nghèo
Hải quân nước bạn trông theo lạnh lùng
Giờ đây giặc Hán hành hung
Ra tay ngăn chặn có khùng hay không?
Nước ta là chủ Biển Đông
Phải lo gìn giữ đừng trông người ngoài
Không nên trông cậy vào ai
Toàn dân đứng dậy chung vai giữ nhà
Bắc Nam một dãi sơn hà
Muôn dân bồi đắp ngôi nhà Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, December 01, 2015 2000 EST