Mỹ – ASEAN bàn đối sách chung chống Bắc Kinh ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài:  Mỹ – ASEAN bàn đối sách chung chống Bắc Kinh ở Biển Đông
by Trọng Nghĩa, RFI, Đăng ngày 16-02-2016 Sửa đổi ngày 16-02-2016 16:58
Tổng thống Barack Obama ( giữa) khai mạc thượng đỉnh Mỹ - ASEAN Sunnylands, California ngày 15-02-2016.
Tổng thống Barack Obama ( giữa) khai mạc thượng đỉnh Mỹ – ASEAN Sunnylands, California ngày 15/02/2016

Nay Mỹ cùng ASEAN hội họp
Mai Tàu cũng sẽ họp ASEAN
Tách riêng những nước vô can
Lào Miên cho thấy xếp hàng thứ ba
Sẽ rất khó khi ta cùng Mỹ
Chỉ khơi khơi kéo Mỹ chống Tàu
Mỹ Tàu tương nhượng cùng nhau
Biển Đông cũng sẽ sân sau của Tàu
Muốn giữ nước hãy mau đứng dậy
Bắc Nam Trung ai nấy đồng lòng
Quyết tâm gìn giữ núi sông
Muôn năm Đại Việt Biển Đông trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, Febuary 16, 2016 2030 EST
1-  Thượng đỉnh ASEAN-Mỹ : Obama thách thức Bắc Kinh
2-  Hải quân Mỹ tố cáo Trung Quốc gây bất ổn tại Biển Đông