Chia rẽ là chết!

Kính mời quý bạn xem video:

Anh hùng thay côn đồ Việt Cọng!
Đàn áp dân lú Trọng Phúc Quang
Biển Đông sông núi tan hoang
Sao không chống lại chỉ toàn giết dân?

Hỡi toàn dân bất phân lương giáo
Cùng đứng lên chống cáo vô thần
Làm ngơ vô cảm chết dần
Như từng chiếc đũa bẻ lần gãy đôi!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, June 29, 2017 2330 EST

Lời Kêu Gọi Biểu Tình Lần 4 Chù Nhật 26.3. 2017 – LM Tadeo Nguyễn Văn Lý

Hỡi ai con cháu Lạc Hồng
Đứng lên gìn giữ non sông Việt nầy
Công an là những ai đây
Tại sao giúp giặc xéo giày nước ta?
Bắc Nam dân Việt một nhà
Đứng lên chống giặc gian tà Bắc phương
Hãy cùng bảo vệ Quê Hương
Hy sinh vì nước là thương giống nòi.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, March 21, 2017 2100 EST

www.vietnamexodus.info

View original post

Đứng Lên Đòi Quyền Sống

Kính mời quý bạn xem bài: Hà Tĩnh: Dân vây hãm trụ sở UBND đòi bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra by CTV Danlambao
Công an Côn đồ Hà Tĩnh.png
Người dân Thạch Hạ đối diện công an và côn đồ Hà Tĩnh

Toàn dân bốn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế cùng cả nước hãy đồng lòng kiện Formosa đền bù thiệt hại cho ngư dân, làm sạch môi trường và sau cùng là đóng cửa và rút khỏi Việt Nam trả lại cho ngư dân môi trường sống trong sạch và bình yên.
Chính quyền cọng sản không tiếp dân để giải quyết và Formosa vẫn ngoan cố hiện diện dưới sự đỡ đầu của cọng sản VN thì toàn dân hãy đoàn kết một lòng:
1- Tiếp tục bao vây tòa thị chính Hà Tĩnh không cho làm việc
2- Bao vây Formosa không cho sản xuất
3- Ngăn chặn xe của Formosa bất cứ đâu
Một chính quyền làm tay sai ngoại bang thì sớm muộn cũng bị dân lật đổ vì không có chính nghĩa. Ngày xưa vc tuyên truyền VNCH là tay sai Mỹ thế mà VNCH chưa vì một công ty Mỹ nào để đàn áp dân mình.
Việt cọng là thứ ăn nói láo lường không biết thẹn. “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào!” Đánh cho Mỹ cút rồi trải thảm đó mời Mỹ trở lại. Đánh cho Ngụy chạy rồi bây giờ gọi Ngụy là khúc ruột ngàn dặm, là Việt kiều yêu nước! Nhổ rồi liếm không biết nhục.
Bây giờ VC bảo vệ Formosa vì quyền lợi của đảng mà bỏ quyền lợi của dân thì người dân sẽ đứng lên thực thi quyền sau cùng là lật đổ áp bức. Dân sinh ra đảng chứ đảng không thể sinh ra dân. Mọi chính quyền đều nhất thời, dân là vạn đại. Nguyễn Phú Trọng và bè lũ có biết như vậy không? Biết thì nên thức tỉnh trước khi quá muộn


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, October 26, 2016 0000 EST