Biểu tình giữ đất ở Bắc Ninh

Kính mời quý bạn xem bài: Biểu tình giữ đất ở Bắc Ninh by VOA 22/04/2017.


Con người sống là nhờ lúa gạo
Lấy đất đi để tạo ra gì?
Đến khi đói bụng ăn chi?
Có tiền như núi mua gì để ăn?

Qua thời gian số dân tăng vọt
Đất nông nghiệp lại tụt bằng không
Tiến lên công nghiệp tiêu nông
Máy móc có chế gạo không hỡi trời!

Trọng Phúc Quang trả lời giùm nhé
Không đáp được hãy né cho dân
Ngày ngày lam lũ chuyên cần
Mỗi mùa lúa gạo tràn sân giúp đời.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, April 23, 2017 1000 EST