Chết vì ngộ độc thực phẩm

Kính mời quý bạn xem bài: Chết vì ngộ độc thực phẩm ở Việt Nam tăng gần gấp đôi by VOA. 30/11/2017.
Tiết canh.png
Món tiết canh thường gây ngộ độc cao.

Bài thơ “CHẾT” của Cụ Phan Bội Châu:
“Chết mà vì nước, chết vì dân,
Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,
Chết như Tây Hán lúc tam phân.
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,
Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần.
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,
Chết mà vì nước, chết vì dân.”


Chết mà vì nhậu, chết vì ăn,
Chết mấy ma men thoát kiếp trần
Chết chẳng vì dân không phải nhớ
Chết không vì nước chẳng cần phân
Chết ngày họp mặt hồn phiêu bạc
Chết lúc giao bôi phách lạc thần
Chết bởi ăn tham danh đáng chết
Chết mà vì nhậu, chết vì ăn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, November 30, 2017 2122 EST
1- SỐNG / CHẾT – Cụ Sào Nam Phan Bội Châu

Sách lược diệt chủng dân tộc Việt Nam của Tàu cộng

Kính mời quý bạn xem bài:
Sách lược diệt chủng dân tộc Việt Nam của Tàu cộng của Nguyễn Vĩnh Long Hồ trên trang Hồn Việt UK.

Ai ơi!
Cảnh giác đề cao
Đừng tin quảng cáo ăn vào nguy to
Không ham hàng ngoại không lo
Hàng Tàu kịch độc ai cho đừng thèm
Gia đình hạnh phúc ấm êm
Rau vườn cá ruộng tình thêm mặn nồng
Đồng bào xin hãy nói không
Không ăn không uống và không mua hàng
Tàu.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, October 23, 2015 2120 EST
1- Thực phẩm độc Trung Quốc