‘Cư dân Đài Loan’ đầu tiên ở Trường Sa khẳng định yêu sách chủ quyền

Kính mời quý bạn xem bài:  ‘Cư dân’ đầu tiên ở Trường Sa khẳng định yêu sách chủ quyền của Đài Loan by VOA, 02.02.2016
Bà Sơ Mỹ Linh
Y tá Sơ Mỹ Linh

Nhìn kìa giặc Hán tươi cười
Tỡm quân cướp nước mặt người lòng lang
Năm xưa thay Nhật, Tưởng sang
Thay quyền dân Việt còn đang neo người
Nhưng rồi Tưởng lại nuốt tươi
Không thèm trao lại cho người Việt Nam
Đến nay đã mấy chục năm
Việt Nam cần phải giải phân trước tòa
Kiện bầy cướp nước Trung Hoa
Chứng minh biển đảo đúng là Việt Nam
Hỡi người Việt Bắc Trung Nam
Yêu cầu xóa bỏ công hàm Phạm Văn
Không nên tiếp tục làm ăn
Đài Loan Tàu cọng hai thằng hại ta
Đứng lên bảo vệ sơn hà
Muôn năm bền vững ngôi nhà Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, Febuary 03, 2016 0000 EST
1-  TQ: Nên giữ bản đồ vùng thông báo bay Tam Á ‘ngoài chính trị’