Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam-Singapore đối thoại quốc phòng by VOA. 10-10-2017.
EBF66423-48A7-4788-8A56-B55632B340EC_w650_r1_s
Tàu hải quân Đinh Tiên Hoàng, tàu hải quân Singapore RSS Punggol và của một số nước khác neo đậu tại vùng biển ngoài Căn cứ hải quân Singapore Changi ngày 15/5/2017.

Việt Sing đối thoại quốc phòng
Giúp gì nhau được thì cùng với nhau
Người Sing đa số gốc Tàu
Làm sao giúp Việt chống Tàu xâm lăng?
Đồng bào ai có nghe chăng?
Nam Quan gió thét Biển Đông sóng gào!
Đứng lên ơi hỡi đồng bào!
Quyết tâm chống giặc đang vào Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, October 10, 2017 2300 EST

Chuyện nâng tầm cao và đi vào chiều sâu

Nước người không rừng vàng biển bạc
Nhưng ngân khố vàng bạc chất đầy
Đảng xin ai viện trợ đây?
Toàn là tư bản từng gây hận thù!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, March 25, 2017 1910 EST
1- Chuyện nâng tầm cao và đi vào chiều sâu

www.vietnamexodus.info

Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin – Ảnh: Cleveland Jewish News

Nguyễn Thông(facebook)Không phải tình cờ, Việt Nam vừa có cuộc đón tiếp trọng thể, gần như cùng lúc, người đứng đầu của hai nước Israel và Singapore. Cũng giống như mọi cuộc đón khách cấp nhà nước, đủ nghi lễ trọng thị, hội đàm, hội kiến, bắt chân bắt tay, mời nhau sang thăm, nhận lời và cười vui vẻ.

View original post 767 more words