Bắc Kinh phản đối dự luật của Hoa Kỳ trừng phạt quan chức Tàu cọng gây hấn Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Bắc Kinh phản đối dự luật của Mỹ trừng phạt quan chức TQ gây hấn Biển Đông by VOA. 23/05/2019.
Lục Khảng.png
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng.

Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Marco Rubio,
Thượng nghị sĩ Dân Chủ Benjamin Cardin
Cùng ra luật phạt quan Tàu
Biển Đông gây hấn khổ sầu ngư dân!
Việt Nam đại biểu cũng cần
Làm ra một luật để dân nức lòng
Đừng làm luật ý đảng mong
Đặc khu bán nước phật lòng nhân dân!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, May 24, 2019 0142 EST

Trừng phạt Tàu gây hấn ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Dự luật ‘trừng phạt Trung Quốc gây hấn biển Đông’ by VP Nghị sỹ Marco Rubio VOA. 17/03/2017.
Thương nghị sĩ Marco Rubio
Thượng nghị sĩ Marco Rubio, thành viên đảng Cộng hòa đại diện tiểu bang Florida.

Hai nghị sĩ Rubio Cardin
Ra dự luật chống Bắc Kinh lộng hành
Biển Đông Tàu chiếm đang thành
Một vùng quân sự đứng canh tàu bè
Mong rằng có Mỹ hăm he
May ra Tàu sẽ lắng nghe vài phần
Việt Nam bảo vệ ngư dân
Cũng nên có luật giúp dân nước mình
Đừng theo bè lũ Bắc Kinh
Toàn dân đứng dậy Ba Đình sẽ tan
Nước Tàu đang quá ngang tàng
Trọng Quang Ngân Phúc đầu hàng lặng thinh!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, March 18, 2017 0000 EST
1- Trung Quốc chỉ trích dự luật Biển Đông của Mỹ