Tàu đã cấm Việt Nam bắt cá nay cấm khoan dầu!

Kính mời quý bạn xem bài: Hết bị cấm bắt cá lại đến cấm khoan dầu! by CTV Danlambao 24.03.2018.
NguyễnPhúTrọngĐầuhàng-danlambao
Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn tay sai đầu hàng Tập Cận Bình.

Trọng và bè lũ đầu hàng
Vì Tàu hù dọa đánh sang Ba Đình
Chủ quyền biển đảo của mình
Đem dâng cho giặc Bắc Kinh hán Tàu
Hai trăm hải lý ở đâu
Tại sao không kiện giặc Tàu ngông nghênh?
Hải quân bất động buồn tênh!
Mua tàu luyện lính lênh đênh ao nhà
Sao không anh dũng xông ra
Giữ cho biển đảo của ta an toàn?
Đồng bào mau hãy kết đoàn
Chống Tàu cứu nước diệt Quang Trọng hồ
Tập ho Trọng rút lui về
Ấy là công nhận lưỡi bò hán gian
Toàn dân trai gái đứng lên
Trẻ già liều giữ vững bền Việt Nam.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, March 24, 2018 0000 EST
1- Việt Nam ‘bỏ dự án Cá Rồng Đỏ’ ở Biển Đông
2- Việt Nam dừng thêm một dự án dầu khí vì sức ép từ Bắc Kinh
3- VN ngưng dự án Repsol ở Biển Đông do áp lực TQ
4- Việt Nam ngưng khai thác dầu ở biển Đông do sức ép của Trung Quốc
5- Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông của Trung Quốc