Dân Việt chửi Quốc Hội rước Giặc Tầu vào chiếm Ba Đình

Toàn dân Việt hãy về Quốc Hội
Hỏi ai mời Tàu tới nhà ta?
Phải bây đã bán san hà?
Nay Tàu thị sát xem ta thế nào?
Hãy đứng lên đồng bào cả nước
Vì non sông cất bước lên đường
Đồng lòng bảo vệ quê hương
Quyết không để bọn bắc phương xéo giày
Đồng bào ơi chung tay đứng dậy
Diệt cọng nô thanh tẩy nước nhà
Việt Nam không thể thành ra
Một phần lãnh thổ china sau này
Đồng bào ơi chận ngày đen tối
Đưa đất nước vào lối tương lai
Mai sau Đất Việt ngắn dài
Tùy nơi Dân Việt đúng sai bây giờ.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, November 12, 2016 2255 EST

www.vietnamexodus.info

View original post

Tổng Hợp Tin Tức 09 Tháng 11, 2016

Quốc hội nước ta đang làm việc
Hay đang biểu diễn xiệc Tàu coi?
Phải chăng đất nước mất rồi?
Thị Ngân mời bọn Tàu ngồi chứng minh!
Đồng bào ơi! Việt Nam mình mất!
Từ Biển Đông đến đất biên thùy
Nước nhà đang thậm thậm nguy
Đứng lên chống cọng cứu nguy sơn hà.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, November 11, 2016 1100 EST

www.vietnamexodus.info

Luật Sư Đinh Thạch Bích

Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang cùng đoàn Trung Quốc giám sát phiên họp Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang cùng đoàn Trung Quốc giám sát phiên họp Quốc hội Việt Nam.

Chế Độ Đểu Chỉnh Đốn Đểu Sẽ Chết Đểu

View original post